читай
Європейський вибір України

З 2003 року в третю суботу травня в Україні відзначається День Європи відповідно до Указу Президента № 339/2003 від 19 квітня 2003 року. Відправною точкою на шляху до встановлення Дня Європи вважається Декларація Шумана. 9 травня 1950 року в Парижі міністр закордонних справ Франції Робер Шуман закликав Францію, Німеччину та інші європейські країни об’єднати їхні вугільну та сталеливарну галузі промисловості (основи нарощування військової техніки) та віддати їх в управління нової наднаціональної структури. Це стало «наріжним каменем Європейської федерації». Завдяки об’єднанню економічних зусиль і розподілу досягнутих результатів європейські країни уникнули накопичення військової могутності одна проти одної, що і забезпечило мир в Європі. Три з половиною десятиліття тому на Міланському саміті 1985 лідери ЄС вирішили увічнити день проголошення Декларації Шумана та постановили щорічно відзначати «День Європи». У День Європи жителі України відзначають день спільних цінностей, спільної історії всіх націй континенту. До речі. У 1887 році в Закарпатті (яке тоді перебувало у складі Австро-Угорщини) у Верхнетісянській улоговині на правому березі Тиси було встановлено двометровий геодезичний знак, що позначає географічний центр Європи.

 

1. «Європа це досвід багатьох віків» М. Хвильовий

Сучасна політична історія країн світу: Навч. посіб. / Т.В. Орлова. — К. : Знання, 2013. — 677 с.
Ця книга є першим в Україні навчальним посібником, у якому розглядається політична історія країн світу останніх трьох десятиріч. На відміну від традиційних підходів, які використовуються в новітній історії, викладення матеріалу здійснюється на засадах міждисциплінарності, що дає змогу на основі багатого фактичного матеріалу виокремити головні риси і тенденції політичного розвитку провідних держав, регіонів, усього людства. Акцент зроблено на проблемах модернізації, яку в різний спосіб уявляють та втілюють у життя різні політичні сили.

Яровий В. Новітня історія:  Підруч. для вищих навч. закл. — К.: Генеза, 2005. — 816 с.
Підручник висвітлює новітню історію Албанії, Болгарії, Боснії і Герцеговини, Греції, Македонії, Польщі, Румунії, Сербії, Словаччини, Словенії, Угорщини, Хорватії, Чехії та Чорногорії. Оцінки історичних подій, явищ та фактів наводяться в підручнику з позицій, які поділяються більшістю сучасних вітчизняних і зарубіжних фахівців та віддзеркалюють нове бачення цілої низки проблем історії країн Центральної та Південно-Східної Європи у XX сторіччі.

Газін В. П., Копилов С. А. Новітня історія країн Європи та Америки:Посібник.-К:Либідь, 2004.
У посібнику викладено систематичний курс новітньої історії країн Європи та Америки. На багатому фактичному матеріалі висвітлюється соціально-економічний та політичний розвиток країн двох континентів. Глибоко аналізуються суспільні процеси зламу тисячоліть, характеризуються тенденції та окреслюються перспективи їх розвитку.

 

Панкова О. Історія Європи:Посібник.-Київ: Альтепрес.-2007.
Даний посібник є однією з перших спроб хоч би частково відобразити історію найважливіших політичних процесів розвитку європейського суспільства, історію окремих аспектів розвитку регіонів і країн, міжнародних відносин.
У посібнику наведені основні положення курсу «Історія Європи», що викладають майбутнім менеджерам міжнародного туризму. Мета посібника - допомогти студентам засвоїти цей курс.

2. Європейський вибір України

Малик Я. Й. Україна у міжнародних відносинах: Посібник.-Львів:Світ.-468с.
Висвітлено роки і місце України у міжнародних відносинах XX ст. Значну увагу приділено аналізу зовнішньої політики України.

 

 

Кордон М. В. Європейська та євроантлантична інтеграція України
У навчальному посібнику висвітлюється історія створеним і розвитку таких організацій, як Європейський Союз і НАТО, розглядається питання співробітництва з ними України, шляхи її інтеграції в європейські та євроатлантичні структури, перспективи набуття членства в Європейському Союзі, світовій організації торгівлі та НАТО.

 

Україна на шляху до Європи. – К.: Етнос, 2006. – 496с.
Видання об’єднує статті провідних вчених-політологів, журналістів, державних діячів, у яких висвітлюються проблеми інтеграції до ЄС, аналізується досвід країн, які пройшли цей шлях, а також проблеми і набутки України в реалізації стратегічної мети.

 

 

Європейський Союз – Україна, 2007. – (К.: ПП «Віва – Прес»).- 11с.: ілюстр.
Цей буклет розроблений для громадян України. Пропонується погляд на Європейський Союз та відносини між Європейським Союзом та Україною.

 

 

 Михальченко М. Україна, як нова історична реальність : запасний гравець Європи.- Відродження Дрогобич.-488с.
У моноргафії розглядаються загальні проблеми пізнання сучасних суспільств у світлі системно-цивілізаційної методології. Україна розглядається як новий, потужний гравець в Європі, доля якого ще визначається об'єктивним і суб'єктивним факторами світового і внутрішнього розвитку. Історія і сучасність, політика, економіка, ідеологія, людський потенціал, реґіональний фактор - ці та інші детермінанти цивілізаційного становлення і розвитку України проаналізовані в аспекті оцінки місця і ролі нашої держави в сучасному  

 

3. Європейська освіта і Україна: вчора, сьогодні, завтра

Грубінко В. В.  України і Болонський процес. Навчальний посібник.-Видавництво:Навчальна книга -Богдан.-384с.
"Пропонований навчальний посібник містить інформацію про основні етапи формування та впровадження принципів Болонського процесу, завдання та шляхи адаптації вищої освіти України в європейський освітній і науковий простір. Посібник рекомендовано для підготовки магістрів та аспірантів і перепідготовки викладачів вищих навчальних закладів.

Вища освіта в Україні [Текст] : навчальний посібник / за ред. В. Г. Кременя, С. М. Ніколаєнка. – К. : Знання, 2005. – 327 с.
Основу книги становить аналіз історії, сьогодення та перспектив модернізації системи вищої освіти України в контексті Болонського процесу. Розраховано на керівників вищих навчальних закладів, працівників міністерств і відомств, викладачів, студентів та аспірантів.

Журавський В.С., Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти
Подано аналіз структурного реформування системи вищої освіти в країнах Західної, Центральної і Східної Європи в процесі формування єдиного освітнього, наукового і суспільно-економічного простору європейського регіону, що дістав назву Болонського процесу. Розглянуто основні складові структурного реформування вищої освіти, переваги та ризики, які з цими змінами пов'язані.

Діалектика вищої освіти: трансформація від декларації до реалізації :навч. Посібник:  Д.– Х.:Еспада, 2009.– 304 с.
Книга присвячена актуальному питанню сучасності — інтеграції вищої освіти України в Європейський і світовий освітній простір. Розглядаються основні тенденції і критерії вищої освіти як в міжнародних глобальних, так і регіональних аспектах, подаються головні документи міжнародних форумів. Велика увага надається висвітленню приєднання України до Болонського процесу і її участі в інтеграційних процесах, питанням реалізації реформ вищої освіти.

4. Письменники Європи.

Патрік Зюскінд Парфумер Культовий роман, який не потребує представлення. Опублікований вперше в Швейцарії в 1985 році, він відразу завоював шалену популярність і продовжує займати міцне місце в першій десятці світових бестселерів досі. Сьогодні його автор - Патрік Зюскінд - справжня зірка інтелектуальної моди, один з лідерів художнього істеблішменту Старого і Нового Світу. За останній час такого стрімкого злету не знав жоден літератор, який пише на німецькій мові.

 Франсуаза Саган Здрастуй смуток «Здрастуй, смуток "- роман, з якого почалася рання і стрімка творча дорога великої Франсуази і який так само, як і півстоліття тому, розходиться величезними тиражами і запалює серця мільйонів читачів у всьому світі. Небачений успіх цього роману приніс Франсуазе Саган престижну літературну премію Критиків , а також всесвітню популярність і багатство. За словами самої письменниці, "ця щира і відверта книга в рівній мірі пройнята чуттєвістю і чистотою, тієї вибухонебезпечною сумішшю, що сьогодні хвилює так само, як вчора. "

Кафка Франс Процес Дія роману розгортається в Празі (хоча місто в тексті роману і не названий). Там у справі Йозефа К., прокуриста великого банку, веде слідство якийсь неофіційний, але всесильний суд: його присутності розміщені на горищах всіх будинків. Герою, що не знає за собою ніяких гріхів, здається, що варто лише зробити вигляд, ніби нічого не поізошло, - і неясна загроза розвіється. Однак з часом тихий вир процесу все більш затягує його ...

 

Камю Альберт Чума Книга, яка перевертає все ваше ставлення до життя і смерті з ніг на голову. Книга б'є прямо в серця без страху і докору. Книга, яку треба читати всім. Страшна книга, безвихідна, що збиває з ніг. Однак, дивно як Камю вдається його сухою мовою передати так багато.

 Гессе Герман Гра в біссер Книга, без якої немислима ВСЯ культура постмодернізму Європи - в літературі, в кіно, в театрі. Що це - геніальний авангардистський роман, стилізований під філософію сюрреалізму, або геніальне філософське есе, стилізоване під сюрреалістичний роман? Мабуть, ТЕПЕР це і не важливо. Важливо одне - йдуть роки і десятиліття, а вишуканою, болючою і езотеричне "грі в бісер" як і раніше немає кінця. Бо така гра, в яку грають кращі з людей ...


Еко Умберто Ім’я рози «Ім`я рози» – перший роман видатного італійського письменника, вченого і філософа Умберто Еко. Опублікований у 1980 році, він відразу ж став супербестселером. Книгу перекладено багатьма мовами, і сьогодні вона вважається класикою світової літератури. «Ім`я рози» – захоплююча детективна історія, органічно вплетена в реальні історичні події ХІV століття.

 

 

Іетернет посилання:  Кузнецовська міська публічна бібліотека

 

 18-25.02.21 Відео-марафон «#Лесин_тиждень» /до 150р. з Дня народження Л.Українки/

Засідання Клубу Анонімних Авторів

18.02.21 Літературна вікторина «Лесиними стежками» /до 150р. з Дня народження Л.Українки/

18.02.21 Поетично-ілюстративна виставка «Пам’ять єднає»

13.02.21 Творча зустріч із письменником Віктором Янкевичем

Архів новин

Інформація про сайт: к-сть сторінок - 1530 загальний об'єм - 400mb